Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību saņemšana

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kas vēlas saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa 5-3).

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Administratīvā procesa likums,
  • Iesniegumu likums,
  • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 5-3: Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību.

  • Īpašniekam personu apliecinošs dokuments.
  • Pilnvarniekam - pilnvarojums;
  • Personai, kas iegādājusies īpašumu personu apliecinošs dokuments un darījumu apliecinošs dokuments

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 3 dienu laikā.

 

Atgādinājums:

Lai reģistrētu īpašuma tiesības Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, izziņa nav obligāta, ja aprēķinātais nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā un Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

 

Pārsūdzības iespējas:

Ja izziņa netiek izsniegta, iesniedzējs tiek rakstiski informēts par nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli.
Iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, maksāšanas paziņojums var tikt nosūtīts elektroniski.

Tālrunis: 63005522; 63005552
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30