Zemes nomas līguma noslēgšana

Pakalpojuma nosaukums:

Zemes nomas līguma noslēgšana.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kura vēlas nomāt zemesgabalu, iesniedz iestādei adresētu iesniegumu. Uz personas iesnieguma pamata tiek sagatavots lēmuma projekts par zemes nomu, ko izskata Zemes lietu komisijā. Pēc lēmuma pieņemšanas speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo atteikumu vai zemes nomas līgumu vai papildus vienošanos pie noslēgtā zemes nomas līguma.

 

Administratīvā procesa apraksts:

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Jebkura persona.

 

Atgādinājuma teksts:

Zemes nomas līguma par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju)  īpašnieku tiesisko valdītāju vai lietotāju.

 

Pakalpojuma izpildes termiņ:

30 dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Atslēgvārdi:

Zemes noma

 

 

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Pieprasīšanas kanāli

 

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537; e-pasts dome@dome.jelgava.lv Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

 

 

Veidlapas

Iesniedzēja iesniegums veidlapa Nr.8-54 vai brīvā formā, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

 

Iesniegšanas veids:

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537; e-pasts dome@dome.jelgava.lv Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30   

 

E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai pieteiktos zemes nomai, personai jāiesniedz iesniegums (veidlapa Nr. 8-54), pievienojot šādus dokumentus:

  • Juridiskai personai:
  1. 1. pilnvarotai personai – pilnvaras kopija
  2. 2. iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  3. 3. ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija
    • Fiziskai personai:
  4. 1. pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija
  5. 2. iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  6. 3. ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija

 

Ja iesniedzējs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam, jānorāda laika periods.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc dokumentu saņemšanas 30 dienu laikā iesniegumu izskata Zemes lietu komisijā un sagatavo parakstīšanai zemes nomas līgumu. Zemes nomas līgumu izsniedz iesniedzējam klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

 

Informācija par apmaksu

Pakalpojums ir bezmaksas  

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537, e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Sagatavotājs vai kontaktpersona par pakalpojumu

 

Jānis Ribkinskis, 63005526, e-pasts janis.ribkinskis@dome.jelgava.lv