Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs vai struktūrvienībās saņemamo pakalpojumu apraksti izkārtoti pa atsevišķām tematiskām jomām. Ērtākai iedzīvotāju apkalpošanai katram pakalpojumam izstrādāta atbilstoša veidlapa. Par katru pakalpojumu sniegts apraksts un norādītas veidlapas, kādas izmantojamas pakalpojuma pieteikšanai. Veidlapas var lejupielādēt, izdrukāt un aizpildīt ar roku vai aizpildīt elektroniski. Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja kādu pakalpojuma aprakstu vai veidlapu nevar atrast, iesniegumu var aizpildīt brīvā formā.

 

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektronisko dokumentu var iesniegt:

1) nosūtot to uz pašvaldības vai pašvaldības iestādes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums ir 50 megabaiti);

2) privātpersonas, kas iesniedz iesniegumu (lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu) atbilstoši Iesniegumu likumam,  izmantojot tiešsaistes formu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv (www.latvija.lv e-pakalpojums "Iesniegums iestādei" maksimālais vienas datnes izmērs ir 10 megabaiti);

3) nosūtot to pa elektronisko pastu uz pašvaldības vai pašvaldības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@jelgava.lv (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums ir 20 megabaiti).

 

Pašvaldības pakalpojumu iedalījums

 
- Iesniegumi pašvaldībai vai pašvaldības iestādei
- Banku konti Jelgavas pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai

Ģimene

- Dzimšanas, laulības, miršanas reģistrācija

- Bērnu tiesības, aizbildnība, adopcija, aizgādnība

Izglītība

- Bērna reģistrācija izglītības iestādē
- Medicīniskā komisija

Māja un vide

- Dzīvesvietas deklarēšana
- Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
- Būvniecība
- Mājdzīvnieki

Tiesību aizsardzība

- Izziņas, dokumenta kopiju izsniegšana

- Sabiedriskā kārtība un drošība

Uzņēmējdarbība

- Atļaujas, licences, saskaņojumi

- Sludinājumi un vakances publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Sociālie pakalpojumi

- Sociālie pakalpojumi bārenim, audžuģimenēm

- Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Sociālā palīdzība

- Sociālie pabalsti bārenim, audžuģimenēm
- Vienreizējie, ikgadējie sociālie pabalsti

Kultūra, sports, tūrisms

- Atļaujas un saskaņojumi pasākumiem, pieteikumi sporta pasākumu projektiem
- Tūrisma informācija, muzeja pakalpojumi

E-saziņa

- Pakalpojumi portālā Latvija.lv, piemēram, Iesniegums iestādei, Nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa tiešsaistē, pieejami identificējoties ar kādu no identifikācijas līdzekļiem.