Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir naudā vai natūrā vienai personai:

1) līdz 65.00 euro apmērā;

2) nestandarta malkas piegāde - 3 (trīs) m3 apjomā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek pārskatīts iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai izmaksā JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" kasē.

Pabalstu natūrā, ja nestandarta malka ir pieejama, piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu.

 

Atgādinājums: pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv