Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir naudā vai natūrā vienai personai:

1) līdz 109.00 euro apmērā;

2) nestandarta malkas piegāde - 3 (trīs) m3 apjomā;

3) vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 100.00 euro, faktisko uzturēšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai, ja persona ir:

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības klients, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kurš saņem pakalpojumu ar izmitināšanu;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājs, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un nav iespējama izolācija dzīvesvietā;
  • mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, 150.00 euro mēnesī katrai personai mājsaimniecībā, līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie, un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pieprasītie dokumenti, Jelgavas sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek pārskatīts iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai izmaksā JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" kasē.

Pabalstu natūrā, ja nestandarta malka ir pieejama, piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu.

 

Atgādinājums: Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 11.08.2022.