Darbs ar ģimeni un bērniem

Pakalpojuma mērķis

Veikt sociālo darbu ar mērķi palīdzēt personai vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

 

Pakalpojumu īss apraksts:

  • sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un informēt par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī to saņemšanas kārtību;
  • sniegt klientam psiholoģisku un sociālu atbalstu;
  • sniegt personai psihosociālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un vecinātu tās iekļaušanos sabiedrībā;
  • kopīgi ar ģimeni izstrādāt individuālo sociālo problēmu risinājuma plānu atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
  • nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu intereses valsts un pašvaldību iestādēs;
  • veicam vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā

 

Pakalpojumu veidi

Psihologa pakalpojumi.

Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

Atbalsts ģimenēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības.

Nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs.

Atbalsts ģimenei, kur vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērni.

Atbalsts audžuģimenēm.

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem

Grupu nodarbības.

 

Kontaktinformācija

Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja: Solvita Prikule

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63007524

E-pasts: solvita.prikule@soc.jelgava.lv