Nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs

Pakalpojuma īss raksturojums

Sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem. Profilakses darbs ar nepilngadīgajiem, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, kā arī darbs ar viņu vecākiem.

 

 Par pakalpojumu:

  • palīdzēt personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un profilakses darba ietvaros risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
  • piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
  • izstrādāt nepilngadīgajam Uzvedības sociālās korekcijas programmu un sociālās rehabilitācijas plānu, kā arī veikt novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Iveta Rozenberga

Adrese: Zirgu iela 47a

Tālr: 63011784

e-pasts: iveta.rozenberga@soc.jelgava.lv 
   

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Emma Babuškina

Adrese: Zirgu iela 47a  

Tālr: 63011783

e-pasts: emma.babuskina@soc.jelgava.lv

 

 Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47a

Tālr. 63011785

e-pasts: dace.vaisla@soc.jelgava.lv