Psihologa pakalpojumi

Pakalpojuma saņēmēji:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarējušās ģimenes, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktas personas, kuras nonākušas krīzes situācijā, kā arī ar bērni, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Psihologa konsultācijas tiek sniegtas: 

  • ģimenēm un personām, kuras nonākušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
  • psihosociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • personu (ģimeņu) izpētei pēc Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lūguma;
  • konsultācijas citām personām ar JSLP sociālo darbinieku nosūtījumu.

 

Prasības:

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas personīgi pie pakalpojuma sniedzēja, uzrādot sekojošus dokumentus:

  • izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;
  • JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu;
  • pakalpojuma saņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Maksa par pakalpojumu:

Maksa par psihologa sniegtajiem pakalpojumiem noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

 

No maksas atbrīvoti:

  • personas, kuras atzītas par trūcīgām;
  • personām, kuras nonākušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
  • bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

 

Kontaktinformācija:

Psiholoģe: Lilita Barševska

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029847

e-pasts: lilita.barsevska@soc.jelgava.lv
 

Psiholoģe: Inese Klabata

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029869

e-pasts: inese.klabata@soc.jelgava.lv

 

Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālr. 63011785

e-pasts: dace.vaisla@soc.jelgava.lv