Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Pakalpojuma saņēmēji:

Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Pakalpojumu sniedz:

  • Dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultāciju);
  • Rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).
  • Ja nepieciešams, JSLP organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.

  

Maksa par pakalpojumu:

  • Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.
  • Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams - ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā   institūcijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Kontaktinformācija:

Psiholoģe: Lilita Barševska

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029847

e-pasts: lilita.barsevska@soc.jelgava.lv
 

Psiholoģe: Inese Klabata

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka iela 9

Tālr. 63029869

e-pasts: inese.klabata@soc.jelgava.lv

 

Psiholoģe: Dace Vaišļa

Adrese: Zirgu iela 47 a

Tālr. 63011783 

e-pasts: dace.vaisla@soc.jelgava.lv