Dienas centrs "Harmonija"

Dienas aprūpes centrs (Zirgu iela 47 a) pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem "Harmonija" tapis kā Jelgavas sociālo lietu pārvaldes un Jelgavas iedzīvotāju (ģimeņu) izstrādāts pakalpojums. Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana uzsākta 2016. gada 6.septembrī.

Dienas aprūpes centra nolikums

Pakalpojuma saņēmēji:

Pilngadīgas personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā, un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Dienas aprūpes centrs sniedz sociālo aprūpi, brīvā laika pavadīšanas iespējas, dzīves prasmju attīstību, neatkarības veicināšanu, savstarpējās komunikācijas uzturēšanu. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi uzlabot klienta funkcionālo stāvokli, nodrošinot individuāla darba pieeju.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Dienas aprūpes centrā klientiem pēc individuāli izstrādāta dienas plāna tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības atbilstoši katra funkcionālām spējām. Ikdienas aktivitātes vada dienas aprūpes centra darbinieki un citi piesaistītie speciālisti.

 

Dienas centra nodarbības:

 • sensorās;
 • kulinārija un galda kultūra;
 • radošās domāšanas attīstošas aktivitātes;
 • rakstīšanas, lasīšanas un loģiskās domāšanas attīstoši prasmju treniņi;
 • pašaprūpes prasmju treniņš (higiēnas prasību ievērošana, savas darba vides sakārtošana).

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Lai kļūtu par Dienas aprūpes centra klientu, nepieciešami šādi dokumenti:

 • klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums;iesniegums
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • psihiatra atzinums;
 • primārās veselības aprūpes (ģimenes) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli.

Pakalpojumu saņēmēju ieguvumi:

 • sociālās aprūpes saņemšana;
 • pašaprūpes, sociālo iemaņu un prasmju attīstība;
 • saturīga brīvā laika pavadīšana;
 • informācija un atbalsts klientiem un viņu tuviniekiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos. 

 

Maksa par pakalpojumu:

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena/euro

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bez ēdināšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem

1 diena

2,50

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem

1 diena

3,20

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bez ēdināšanas citu pašvaldību klientiem

1 diena

39,71

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu

1 diena

41,08

 

Dienas aprūpes centrs atvērts darba dienās 

no pulksten 7.30 līdz 17.30

 

Kontaktinformācija:

Dienas centra vadītāja: Lāsma Kuļiņiča

Tālr. 63026930; 25710049

e-pasts: lasma.kulinica@soc.jelgava.lv

 

Sociālā darbiniece: Anna Astapenko

Tālr. 26617882

e-pasts: anna.astapenko@soc.jelgava.lv

 

Sociālā aprūpētāja: Jeļena Švalbe

Tālr: 26617882

e-pasts: jelena.svalbe@soc.jelgava.lv