Dienas centrs “Atbalsts”

Dibināts 1997. gadā kā Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” rehabilitācijas nodaļa. Kopš 2001. gada dienas centrs ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība. Dienas centrā strādā vadītājs, sociālā darbiniece, sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja. Dienas centrs piedāvā daudzpusīgas nodarbības, kuras pasniedz ārštata skolotāji.

Dienas centra nolikums

 

Pakalpojuma saņēmēji:

 

Personas ar psihiskās veselības traucējumiem - Jelgavas pilsētā dzīvojošās personas, kuras nav ievietotas sociālās aprūpes iestādēs un nav nodarbinātas un ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas centra sociālā darba speciālisti sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar psihiskās veselības traucējumiem, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, brīvā laika pavadīšanas iespējas, rodot iespēju integrēties sabiedrībā. Dienas centrs nodrošina klientus ar ēdināšanu. To apmeklē vidēji 18 klientu dienā.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Dienas centrā klientiem iespējams apgūt datorprasmes un izmantot interneta pieslēgumu. Dažādas aktivitātes tiek nodrošinātas arī ārpus dienas centra telpām (ekskursijas, pastaigas, plenēri, sporta pasākumi, kultūras pasākumi, muzeju un izstāžu apmeklējumi).Dienas centra klientiem tiek piedāvāta iespēja izmantot dušu un mazgāt veļu.

 

Dienas centra nodarbības

 • deju un kustību terapija;
 • mākslas terapija;
 • kokapstrāde vīriešiem;
 • darbmācība sievietēm;
 • mūzikas nodarbība;
 • ēdiena gatavošanas nodarbība;
 • pašdarbības teātra nodarbība; 
 • garīgā stunda, jūtu aplis;
 • kultūras pasākumu apmeklējums, ekskursijas.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai kļūtu par Dienas centra klientu, nepieciešami šādi dokumenti:

Iesnieguma veidlapa

 • klienta vai tā likumiskā pārstāvja (ja klientam piemīt rīcībnespēja) iesniegums; 
 • psihiatra atzinums;
 • primārās veselības aprūpes (ģimenes) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija.

 

Pakalpojuma saņēmēju ieguvumi

 • profesionāla atbalsta saņemšana sociālo problēmu risināšanā;
 • psihosociāla un garīga atbalsta saņemšana problēmas risināšanā un krīzes situācijās;
 • sociālo prasmju pilnveidošana un jaunu prasmju apguve;
 • veselības traucējumu izraisīto negatīvo seku mazināšanas iespējas klienta sociālā vidē.

 

Maksa par pakalpojumu:

EUR - 0,60 dienā

 

Dienas centrs atvērts darba dienās no pulksten 8 līdz 17;

piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30

 

Kontaktinformācija:

Dienas centra vadītāja: Lāsma Kuļiņiča

Tālr. 63026930; 25710049

e-pasts:lasma.kulinica@soc.jelgava.lv

 

Sociālā darbiniece: Anita Rozīte

Tālr. 63026161

e-pasts:anita.rozite@soc.jelgava.lv

 

Sociālā rehabilitētāja: Aiga Zalova

Tālr. 63026161

e-pasts: aiga.zalova@soc.jelgava.lv  

 

Sociālā aprūpētāja: Alīna Ferneste

Tālr. 63026161