Dienas centrs “Integra”

Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Integra" tapis kā Jelgavas sociālo lietu pārvaldes izstrādāts un Labklājības ministrijas apstiprināts projekts. Darbu centrs sācis 2003. gada 1. decembrī.

Dienas centra nolikums

 

Pakalpojuma saņēmēji:

Jelgavas pilsētā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm, nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan dienas centrā, gan ārpus tā – tajā skaitā, muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbība un kopēji pasākumi ar citiem Dienas centriem. Klientiem ir iespēja līdzdarboties invalīdu sporta un rehabilitācijas klubā „Cerība”, apmeklējot sporta nodarbības un piedaloties dažādos sporta pasākumos.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Dienas centrā klientiem tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības, kurās klientiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un stiprināt jau apgūtās prasmes gan centra darbinieku, gan ārštatu speciālistu vadībā.

 

Dienas centra nodarbības

 • veidošana, aplicēšana, zīmēšana;
 • kulinārija un galda kultūra;
 • rakstīšanas, lasīšanas un rēķināšanas prasmju treniņi;
 • pašaprūpes prasmju treniņš (higiēnas prasību ievērošana, savas darba vides sakārtošana, telpu pareiza un kvalitatīva uzkopšana)
 • sociālo prasmju treniņš (iepirkšanās prasmju apguve, prasmes patstāvīgi apmeklēt medicīnas u.c. iestādes, uzvedības kultūra);
 • mūzikas nodarbības;

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai kļūtu par Dienas centra klientu, nepieciešami šādi dokumenti:

Iesnieguma veidlapa

 • klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums; 
 • psihiatra atzinums;
 • primārās veselības aprūpes (ģimenes) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija.

 

Pakalpojumu saņēmēju ieguvumi:

 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas saņemšana;
 • pašaprūpes, sociālo iemaņu un prasmju attīstība;
 • saturīga brīvā laika pavadīšana;
 • informācija un atbalsts klientiem un viņu tuviniekiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumos.

 

Maksa par pakalpojumu:

EUR - 0,90 dienā

 

Dienas centrs atvērts katru darba dienu no pulksten 8 līdz 17.

 

Kontaktinformācija:

 

Dienas centra vadītāja: Lāsma Kuļiņiča

Tālr. 63026930; 25710049

e-pasts: lasma.kulinica@soc.jelgava.lv

 

Sociālā darbiniece: Svetlana Krauze

Tālr: 63026930

e-pasts: svetlana.krauze@soc.jelgava.lv

 

Sociālā aprūpētāja: Aļona Bunte

Tālrunis: 63026930

e-pasts: alona.bunte@soc.jelgava.lv