Reitterapija

Reitterapijas pakalpojumu regulē: Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.5. un 15.punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas: pilngadīgas personas ar invaliditāti, bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vai nervu sistēmas bojājumiem.

 

Pakalpojuma īss raksturojums
Reitterapija – ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Reitterapija sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Īpaši patīkamas šīs izjūtas ir tiem, kas nespēj staigāt. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga muskulatūras trenēšana, samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta pacienta pašcieņa, paškontrole un neatkarība.

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.
  • Iesniegums un ģimenes vai ārstējoša ārsta (neirologa) atzinums par personas veselības stāvokli un reitterapijas pakalpojuma nepieciešamību, medicīnisko kontrindikāciju neesamību reitterapijas pakalpojuma saņemšanai (atlanta skriemeļa nestabilitāte; neseni lūzumi un ķirurģiskas iejaukšanās; skolioze; akūts artrīts; vaļējas brūces uz svaru nesošajām virsmām; nekontrolētas lēkmes; stipras alerģijas; nekontrolējama uzvedība; tromboze, vēnu iekaisumi; labdabīgi un ļaundabīgi audzēji).

 

Maksa par pakalpojumu

No pašvaldības budžeta līdzekļiem

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv