Valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

Psihologa pakalpojumu regulē 2010.gada 28.decembrī MK noteikumi Nr. 1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”.


Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 2011.gada 1.janvāra un kuras dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.

Psihologa pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai.

 

Iesniedzamie dokumenti

Personas rakstisks iesniegums.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Divas 45 minūšu konsultācijas.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta

Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Tatjana Marčenko
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: tatjana.marcenko@soc.jelgava.lv