Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Pakalpojumu nodrošina- Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Atkarību profilakses punkts
Pakalpojumu piešķiršanu regulē  ministru kabineta noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.


Pakalpojuma saņēmēji:

No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lielāko rehabilitācijas daļu programmā aizņem darba terapija:

  • darbs ražošanā un materiālo vērtību veidošanā;
  • darbs sadzīvē un brīvajā laikā;
  • darbs kā līdzeklis sevis pārvarēšanai, gribasspēka veidošanai;
  • darbs kā vide, kurā cilvēks sociāli kontaktējās ar apkārtējo vidi, risina problēmas, mierīgā ceļā iemācās atrisināt konfliktus.


Iesniedzamie dokumenti
Pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • rakstisks iesniegums ar lūgumu uzņemt sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • sertificēta narkologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.1) un kontrindikāciju neesamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.2);
  • izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 12 mēnešiem

Papildus informācija pieejama ŠEIT


Kontaktinformācija:
Sociālie darbinieki darbam ar personām ar atkarības problēmām:


Mārīte Ose
Adrese: Stacijas iela 13.
Tālrunis: 63012084; 27830373
e-pasts: marite.ose@soc.jelgava.lv

Artis Āns
Adrese: Stacijas iela 13,
Tālrunis: 63012083
e-pasts: artis.ans@soc.jelgava.lv