Ārstnieciskā vingrošana (rehabilitācijas pakalpojums)

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas pilngadīgas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai ārstējošā ārsta izsniegtā atzinumā "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes"(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ir atzīme par pakalpojuma nepieciešamību.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Personas rakstisks iesniegums.
  • Ārstējoša ārsta (neirologa vai rehabilitologa) atzinums par personas veselības stāvokli un pakalpojuma saņemšanai kontrindikāciju neesamību.

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums tiek apmaksāts no ar pašvaldības budžeta līdzekļiem

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

  • Ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums ietver 4 (četras) nodarbības mēnesī 12 (divpadsmit) mēnešu periodā;
  • Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi ietver 10 (desmit) pakalpojuma reizes. 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Aiva Dementjeva
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: aiva.dementjeva@soc.jelgava.lv