Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:

1) Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

2) Par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

3) Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra nosaka Ministru kabineta 2021.gada 06.jūlija noteikumi Nr. 485 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra".

Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2.50 euro;

Izziņa pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem (piecu darbdienu laikā) – 5.00 euro;

Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā) – 12.50 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra (Veidlapa 8-86 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-86).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005481, 63005503.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005481, 63005503.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam klātienē jāaizpilda iesniegumu izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra un jāuzrāda:

1) personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība- eID);

2) pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara;

3) likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments;

4) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pieprasīto izziņu klients saņem klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā, pēc tam, kad speciālists pārbaudījis personu apliecinošā dokumenta datus, vai klientam ir atvieglojumi no valsts nodevas vai ir dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Fizisko personu reģistra likums (28.06.2021.);

2) Dzīvesvietas deklarēšanas likums (01.07.2003.);

3) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018);

4) Personu apliecinošu dokumentu likums (15.02.2012.)

5) 2021. gada 6. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” (stājas spēkā 10.07.2021.);

6) 2021. gada 17. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” (stājas spēkā 20.08.2021.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503

 

Informācija atjaunota 02.08.2022.