Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, saņemt konsultāciju par būvniecības procesa saskaņošanu pašvaldībā, nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kārtību, tirdzniecību publiskās vietās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Uzreiz vai 5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava;

Telefoniski: 63005522, 63005537;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.  

Pa telefonu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējs klātienē, pa tālruni vai e-pastu lūdz sniegt vispārīgu informāciju un/vai konsultāciju par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem.

 

Pakalpojuma saņemšana

Klientu apkalpošanas speciālists sniedz pieprasīto informāciju un konsultācija, nepieciešamības gadījumā problēmjautājuma risināšanā persona tiek novirzīta pie attiecīgā speciālista, pierakstīta uz pieņemšanu vai aicināta noformēt iesniegumu.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

E-pasts: dome@dome.jelgava.lv