Pirmpirkuma tiesības

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Uz personas iesnieguma un pirkuma līguma pamata tiek izskatītas pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas, ja pašvaldības pirmpirkuma tiesības netiek izmantotas.

20 darba dienas, ja pašvaldības pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniedzēja iesniegums (Veidlapa 8-55 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-55).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Telefoniski vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas domei adresēts iesniegums, pievienojot Pirkuma līguma oriģinālu vai kopiju (uzrādot orģinālu). Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas 5 (ja pašvaldības pirmpirkuma tiesības netiek izmantotas) vai 20 (ja pašvaldības pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas) darba dienu laikā izskata dokumentus un informē iesniedzēju, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" (stājas spēkā 01.10.2010.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005526, 63005528 63005522.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 02.08.2022.