Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikums publicēšanai informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldība.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājumu, paziņojumu, līdzjūtību publicēšana pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis". Mērķis – Jelgavas iedzīvotāju informēšana.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc pieprasījuma, prioritāri tiek publicēti tie sludinājumi, paziņojumi, līdzjūtības, kuri saistīti ar noteiktu laika grafiku.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikums (Veidlapa 9-12 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 9-12).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldība, adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets, Jelgavā, tālrunis 63048800, 63048801.

e-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00 Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Publikācija pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis".

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktu sludinājumu publicēšana pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", iesniedzējs iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sludinājuma pieteikumu klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldībā vai elektroniski nosūtot uz e-pastu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Likums "Par pašvaldībām" (09.06.1994).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldība, adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets., Jelgavā, tālrunis: 63048800, 63048801; e-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv.