Pašvaldības atļaujas izsniegšana azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas  un izskatīšanas pieņem domes lēmumu par atļauju vai atteikumu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

45 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv 

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pašvaldības atļauju azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai, iesniedzējs iesniedz iesniegumu brīvā formā. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 45 dienu laikā sagatavo lēmumu azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai vai atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

 

Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Azartspēļu un izložu likums (01.01.2006.)

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005573, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.