Pašvaldības atļauja azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas  un izskatīšanas pieņem domes lēmumu par atļauju vai atteikumu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

45 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pašvaldības atļauju azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai, iesniedzējs iesniedz iesniegumu brīvā formā. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldība 45 dienu laikā sagatavo lēmumu azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai vai atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Azartspēļu un izložu likums (01.01.2006.)

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv