Būvvalde

Projektēšanas izpilde:

 

Būvdarbu uzsākšana:

 

Būvdarbu pabeigšana:

 

Projekta izskatīšana:

 

Adreses piešķiršana:

 

Izziņa par būves likumību:

 

Izziņa par būves neesību dabā:

 

Apgrūtinājumi zemes gabalam:

 

Par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošiem būvniecības materiāliem:

 

Par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošiem būvniecības materiālu kopijas apstiprināšanu:

 

Reklāma/ reklāmas objekta projekts:

 

Par grafiskā dizaina maiņu:

 

Ģeodēzisko uzmērījumu saskaņošana: