Pašvaldības īpašumu pārvalde

Par pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistru:

 

Īrētas dzīvojamās telpas apmaiņa:

 

Licences saņemšana:

 

Ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana:

 

Zemes gabala noma:

 

Zemes iegāde nepilsoņiem:

 

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana:

 

Dzīvesvietas deklarēšana:

 

Bērna reģistrēšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

 

Par izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei:

 

Par pieteikuma atsaukšanu bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas apguvei:

 

Atteikums no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

 

Pašvaldības atbalsta saņemšana pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē:

 

Izziņas saņemšana no iedzīvotāju reģistra: