Autoru kolektīva izstāde "Mežs"

No 01. līdz 31. oktobris, 2020

Autoru grupa: Aiva Bulmere, Anda Buškevica, Ilze Ezerniece, Anna Kaltigina, Vita Makra, Inta Paulsone, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece, Inga Rudzīte, Dita Veģe, Inita Vilks, Mairita Zvirgzdiņa. Izstādes atklāšana – 4. oktobrī pulksten 13.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrs, Akadēmijas iela 26, Jelgava
Bezmaksas