Dzejas dienas

12. 10:00, 2019

Norise:

10.00 - starts Dzejriteņa braucienam no Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalma

16.00 - Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zālē – Dzejas slams

18.00 – dzejas lasījumi

20.00 – Ieva Akurātere

 

Vairāk informācijas šeit.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava