J.Zēberga foto izstāde "Skatiens klīst pilsētā"

No 01. aprīlis līdz 30. jūnijs, 2022
Jelgavas bibliotēka
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17, Jelgava