Tautas lietišķās mākslas meistares Ausmas Spalviņas austo lakatu izstāde "Pavasara košums lakatu rakstos un puzuros"

No 01. aprīlis 10:00 līdz 28. maijs 18:00, 2022
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Māja Vecpilsētas 14, Jelgava
Bez maksas