Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

 

Projekts “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” Nr. 8.1.2.0/17/I/029

   

Šī gada 13. jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

 

Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

 

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
 • projekta vadība un īstenošana;

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošana tika uzsākta 2017. gadā. Jelgavas pilsētas dome 2016.gadā veica būvdarbu iepirkumu “Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve” ID.Nr.  JPD2016/10/SK, kura rezultātā 2017.gada 28. aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi.

 

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 11 500 501.00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 2 067902.92 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.

 

 

Projekta aktualitātes uz 10.12.2018.

 

Šī gada 13. jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanu Nr. 8.1.2.9/17/I/029.

 

Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu.

 

Projektā plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
 • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā;
 • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
 • projekta vadība un īstenošana;

 scsc.jpg

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošana tika uzsākta 2017. gadā. Jelgavas pilsētas dome 2016.gadā veica būvdarbu

iepirkumu “Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve” ID.Nr..JPD2016/10/SK, kura rezultātā 2017.gada 28. aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE1”. Sākot no 2017.gada 23.maija objektā notiek būvdarbi.

dgveg.jpg

Objektā ir veikta iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, pārsegumu un iekšsienu pārbūve un labošana, jumta konstrukciju un seguma izbūve, grīdu konstrukciju izbūve, nomainīti logi, uzsākti iekšējās apdares darbi, un noslēgumam tuvojas ēkas fasādes atjaunošana. Līdz šī gada beigām pilnībā tiks pabeigta Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve. Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, ir uzsākti arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

scs.jpg

 

Lai pārbūvēto skolu aprīkotu ar jaunām mēbelēm pašvaldība 05.11.2018. izsludināja iepirkumu “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās” (Id. Nr. JPD2018/236/AK). 06.12.2018. konkurss noslēdzās, un pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana.

db.jpg

 

Pēc pārbūves darbiem skolas virtuvi ir plānots aprīkot ar jaunām iekārtām, tādēļ 27.11.2018. pašvaldība izsludināja iepirkumu “Virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās”. Konkurss noslēgsies 07.01.2019.

 

Projekta darbības “Ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” ietvaros 2019.gadā ir paredzēts uzsākt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu mācību korpusa renovāciju. 22.10.2018. jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” pakalpojuma līgumu par būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve” izstrādi un autoruzraudzību. Pašlaik notiek būvprojekta izstrāde.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 12 358 688.73 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 2 926 090.65 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projektā plānotās darbības tiks īstenotas līdz 2020.gada decembrim.