Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "SAULES CEĻŠ" izveide (SUN ROUTE)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis ir palielināt tūristu skaitu un nakšņošanas dienu daudzumu programmas teritorijā – Jelgavas un Jonišķu pilsētā, kā arī Šauļu reģionā, izveidojot kopīgu pārrobežu tūrisma piedāvājumu "SAULES CEĻŠ" ar vienotu saules tematiku. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, noteikti šādi uzdevumi:

1. Izveidot jaunu kopīgu pārrobežu tūrisma piedāvājumu "SAULES CEĻŠ", kas apvienos dažādus ar saules tematiku saistītos tūrisma, kultūras un dabas mantojuma objektus, apskates un atpūtas vietas;

2. Veicināt jauna kopīgā tūrisma piedāvājuma "SAULES CEĻŠ" atpazīstamību programmas teritorijā kā pievilcīgu un interesantu galamērķi, kuru tūristi izvēlas vairāku dienu ceļojumiem visa gada garumā.

 

Projekta galvenās darbības:

1. Izveidot četrus "SAULES CEĻA" piedāvājuma maršrutus, kas pieskaņoti gadalaikiem: ziemai, pavasarim, vasarai un rudenim, tādējādi piedāvājot aizraujošas ceļošanas iespējas ne tikai vasarā, bet arī tūrisma nesezonā, kas popularizēs kopējo kultūras un dabas mantojumu;

 

2. Interaktīvo risinājumu - pilsētas panorāmas kameras, displeji, interaktīvie stendi ar viedtālruņu uzlādes stacijām, interaktīvās kartes, 3D risinājumi, virtuālās realitātes iekārtas, mobila audio sistēmas komplekti gidiem - ieviešana tūrisma pakalpojumu klāstā, kas aizraujošā veidā ļauj tūristiem izbaudīt kultūras mantojumu virtuālajā realitātē un sekmēt tūristu piesaisti sliktos laika apstākļos un tūrisma nesezonā;

 

3. QR kodu izveidošana "SAULES CEĻA" maršrutā, kas dos iespēju tūristiem atraktīvā veidā iegūt papildus informāciju par tūrisma maršrutā iekļautajiem objektiem, izmantojot viedtālruņus;

 

4. Vienota zīmola izstrāde "SAULES CEĻA" maršruta popularizēšanai un iekļauto tūrisma objektu atpazīstamībai;

 

5.   Aktīva digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšana (video reklāmas un klipi sociālajos saziņas tīklos, TV, reklāmas kampaņas vietējiem masu medijiem, brošūru un karšu izgatavošana u.c.), lai sekmētu tūristu piesaisti un tūristu skaita paaugstināšanos reģionā;

 

6. Kopīgu publisko pasākumu – ziemas, rudens, pavasara un vasaras saulgriežu –organizēšana, kas veicinās "SAULES CEĻA" popularizēšanu un atpazīstamību;

 

7Semināru organizēšana tūrisma nozares profesionāļiem un uzņēmējiem, kas veicinās aktīvāku ieinteresēto pušu iesaisti un jaunā pārrobežu tūrisma piedāvājuma popularizēšanu;

 

8. Apmācību organizēšana tūrisma un sabiedrisko attiecību speciālistiem (no projekta partnerības iestādēm), kas sekmēs kvalitatīvāku un atbilstošāku digitālā marketinga aktivitāšu īstenošanu "SAULES CEĻA" piedāvājuma popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

 

Projektā plānotie rezultāti

1. Paaugstināts to tūristu un pilsētas viesu skaits, kuri plāno uzturēties Šauļu un Zemgales reģionā vismaz 2 (divas) dienas, tādējādi sekmējot arī nakšņošanas dienu palielināšanos programmas teritorijā.

 

2. Paaugstināts tūristu nakšņošanas dienu daudzumu programmas teritorijā līdz 5000, laika posmā līdz 2022.gada beigām.

 

3. Nodrošināta turpmāka tūristu skaita paaugstināšanās programmas teritorijā līdz 7000, laika posmā līdz 2025.gadam.

 

4. Izveidots jauns kopīgs tūrisma piedāvājums "SAULES CEĻŠ" kas ietvers ar vienoto saules tematiku saistītos kultūras un dabas mantojuma objektus, tādējādi palielinot tūristu skaitu un nakšņošanas dienu daudzumu programmas teritorijā.

 

5. Izveidoti četri "SAULES CEĻA" maršruti katram gadalaikam: ziemai, pavasarim, vasarai un rudenim, piedāvājot aizraujošas ceļošanas iespējas ne tikai vasarā, bet arī tūrisma nesezonā.

 

6. Veicināta jauna kopīgā tūrisma piedāvājuma "SAULES CEĻŠ" atpazīstamība programmas teritorijā kā pievilcīgs un interesants galamērķis, kuru tūristi izvēlas vairāku dienu ceļojumiem visa gada garumā.

 

7. Ieviesti dažādi interaktīvie risinājumi - pilsētas panorāmas kameras, displeji, interaktīvie stendi ar viedtālruņu uzlādes stacijām, interaktīvās kartes, 3D risinājumi, virtuālās realitātes iekārtas, mobila audio sistēmas komplekti gidiem - tūrisma pakalpojumu klāstā, kas sekmēs tūristu piesaisti programmas teritorijā sliktos laika apstākļos un tūrisma nesezonā

 

8. Veikti nozīmīgi digitālā mārketinga pasākumi, lai sekmētu izveidotā pārrobežu tūrisma piedāvājuma atpazīstamību un veicinātu izveidotās tūrisma izklaides un atpūtas iespējas tūrisma operatoru, plašsaziņas līdzekļu un projektā noteikto mērķa grupu vidū.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 3 (trīs) partneri: Jelgavas pilsētas pašvaldība (vadošais partneris) sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, Jonišķu tūrisma informācijas un biznesa centrs un Šauļu tūrisma informācijas centrs.

 

Projekta kopējais budžets: ir 840 290, 86 EUR. No tā 714 247, 22 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 126 043, 64 EUR (15%) ir nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un iestāžu līdzfinansējums).

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotais projekta budžets: ir 351 885, 99 EUR. No tā 299 103, 09 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 52 782, 90 EUR (15%) ir nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes līdzfinansējums).

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam.

 

Plānotās projekta darbības Jelgavā

1. Pētījums par vienoto saules tematiku Zemgales un Šauļu kultūras un dabas mantojumā, piedāvājot aizraujošas ceļošanas iespējas ne tikai vasarā, bet arī tūrisma nesezonā -  piedalās visi partneri.

 

2. Jauna kopīga pārrobežu tūrisma maršruta "SAULES CEĻŠ" izveide ar četriem tematiskiem maršrutiem katram gada laikam – ziemai, rudenim, pavasarim un vasarai. Katrs objekts maršrutā tiks papildināts ar QR kodu, kas dos iespēju tūristiem atraktīvā veidā iegūt papildus informāciju par tūrisma maršrutā iekļautajiem objektiem, izmantojot viedtālruņus – piedalās visi partneri.

 

3. Izveidotā maršruta karšu un brošūru dizains un satura izstrāde.

 

4. Ziemas saulgriežu tradīciju pasākumu organizēšana Jelgavā - 2021.gada decembris.

 

5. Iegādātas un uzstādītas 2 (divas) panorāmas kameras ar saules skārienjutīgiem saules displejiem Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Viena kamera tiks izvietota torņa 9.stāvā, otra – 7.stāvā izstāžu zālē. Izstāžu zālē tiks iegādāti un instalēti arī divi ekrāni cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā arī visa datortehnika (datori, serveris, programmatūra), lai šīs iekārtas tehnisko darbotos.

 

6. Iegādāti un uzstādīti 2 (divi) interaktīvi stendi:

  • Viens stends – vienpusējs displejs – tiks izvietots pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Interaktīvā stendā tiks ievietota informācija par Jelgavu, apskates vietām, objektiem, pilsētas karte.
  • Otrs stends – divpusējs displejs – tiks izvietots Pasta salā. Interaktīvā stendā tiks ievietota informācija par Jelgavu, apskates vietām, objektiem, pilsētas karte.

7. Mobilās audio sistēmas iegāde gidiem: Jelgavas Tūrisma Informācijas centra vajadzībām tiks iegādāti 2 komplekti. Komplektā ietilpst 38 tehniskās vienības, piem., kabatas raidītāji, rokas raidītāji, austiņas, kabatas uztvērēji, transportēšanas un uzlādēšanas koferi u.c.

 

8. Norādes zīmju izgatavošana un izvietošana Jelgavā – tiks iegādātas un Jelgavas pilsētā izvietotas 8 kājāmgājēju un 5 autobraucēju tūrisma objektu norādes zīmes.

 

Turpinās projekts esošā tūrisma piedāvājuma dažādošanai

 

Piedāvājot Jelgavas pilsētas viesiem papildus iespējas iepazīties ar pilsētu, pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa un Pasta salā izvietoti divi interaktīvie āra stendi, kuros pieejama informācija par Jelgavu, pilsētas apskates vietām un objektiem, kā arī pilsētas karte. Stendi ir viena no Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-464 "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš" izveide (Sun Route)" īstenotajām aktivitātēm.

 

Projekta ietvaros Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 9.stāva skatu laukumā jau iegādātas un uzstādītas divas panorāmas un trīs novērošanas kameras, kā arī divi skārienjutīgi saules ekrāni. Savukārt izstāžu zāles līmenī izvietots ekrāns, kas pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu ekrānu un kameru darbību, iegādāta nepieciešamā datortehnika.

 

Jelgavnieku un tūristu ērtībām Sv. Trīsvienības baznīca torņa pagalmā novietots ar saules baterijām darbināms multifunkcionāls servisa punkts, kas aprīkots ar USB pieslēgumiem un 12V elektrības rozetēm viedierīču uzlādēšanai, WiFi un pirmās palīdzības komplektu velosipēdiem. Savukārt, ērtākai un kvalitatīvākai ekskursiju vadīšanai ārpus telpām projekta ietvaros iegādāta mobila audio sistēma tūrisma gidiem, kas ļaus piedāvāt ekskursijas lielākam interesentu skaitam vienlaikus.

Projekta aktivitātes, kurā  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir projekta vadošais partneris, sniedz savu pienesumu, piesaistot papildus tūristus un pagarinot Jelgavas pilsētas apmeklējuma laiku ne tikai tūrisma sezonā.

 

Arī projekta partneri Lietuvā –  Jonišķu biznesa un tūrisma informācijas centrs un Šauļu tūrisma informācijas centrs – ar tehniskiem palīglīdzekļiem uzlabojuši esošo tūrisma piedāvājumu reģionā. Jonišķu biznesa un tūrisma informācijas centrs vājredzīgo personu ērtībām iegādājies taktilo stendu, kurā izvietota informācija par ievērojamiem tūrisma objektiem un apskates vietām. Trīs tādu terminālu iegāde paredzēta arī Šauļu tūrisma centra vajadzībām. Savukārt mobilā audio sistēma gidiem iegādāta gan Jonišķos, gan Šauļos.

 

Visi projekta partneri turpina darbu pie kopīga pārrobežu tūrisma maršruta "Saules ceļš", kas apvienos dažādus ar saules tematiku saistītus tūrisma, kultūras un dabas mantojuma objektus, apskates un atpūtas vietas.

 

Projekta Nr. LLI-464 "Starptautiska tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš" izveide (Sun Route)" mērķisir palielināt tūristu skaitu un nakšņošanas dienu daudzumu programmas teritorijā starp Jelgavas un Jonišķu pilsētām, kā arī Šauļu reģionu, izveidojot kopīgu pārrobežu tūrisma maršrutu "Saules ceļš", kuru tūristi izvēlas vairāku dienu ceļojumiem visa gada garumā.

Projekta kopējais budžets:ir 840 290, 82 eiro. No tā 714 247, 18 eiro (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 126 043, 64 eiro (15%) ir nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un partneru līdzfinansējums).

Jelgavas valstpilsētas pašvaldībai piešķirtais projekta budžets:351 885, 96 eiro. No tā 299 103, 06 eiro (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 52 782, 90 eiro (15%) ir nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.jūnijs līdz 2023.gada 31.maijs.

 Jelgava_1.jpg

 

Jelgava3 (2).jpg

 

Jelgava3 (1).jpg

 

Kontakti:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors, projektu vadītāja

Aiga Anitena

Tālrunis: 63005560

E-pasts: aiga.anitena@dome.jelgava.lv