Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren) Nr. LLI-491

 

Projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi. 

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

 

Projekta ietvaros plānots:

 

Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībā:

  • aprīkojuma un mēbeļu iegāde bērnu dienas aprūpes centram Šauļos;
  • informatīvās kampaņas organizēšana bērnu adopcijas rosināšanai Šauļos;
  • semināri un apmācības, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu aprūpei un aizbildniecībā un adopcijā esošu bērnu aprūpei;
  • jauna sociālā pakalpojuma izveide darbam ar jauniešiem uz ielas un šī sociālā pakalpojuma ieviešana Jelgavas un Šauļu pašvaldības sociālo pakalpojumu sistēmā – metodoloģijas izstrāde pakalpojuma nodrošināšanai, instrukciju izstrāde speciālistiem;
  • Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju;
  • Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi Jelgavā un Šauļos;
  • IT risinājumu izstrāde efektīvākai izveidoto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pārvaldīšanai Šauļos. 

Bērnu dienas aprūpes centra modernizācija Šauļos un Jauniešu dienas aprūpes centra izveide un pārbūve Jelgavā (Loka maģistrāle 25, Jelgava).

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos un izveidos jaunus sociālos pakalpojumus, kas saistīti ar sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.
  • Lielāks iedzīvotāju skaits gūs labumu no pieejamākiem, efektīvākiem sociālās integrācijas pasākumiem un sociālajiem pakalpojumiem.
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 661 092.24 EUR, t.sk. 561 928.39 EUR EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 352 347.97 EUR, t.sk. 299 495.77 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 617.40 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 234.80 EUR (10%) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022. gada 30.novembrim.

 

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa: www.europa.eu

 

Informācija sagatavota projekta Nr. LLI-491 “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (RiskChildren)” īstenošanas ietvaros un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta aktualitātes:

 

Kontakti:
Aiga Anitena
Projektu vadītāja
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tālrunis: +371 63005560
E-pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv