Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana" Nr. 4.2.2.0/19/I/007

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 20. aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007. 

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projektā plānotās darbības:

  1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
  2. Ārsienu papildu siltināšana;
  3. Ēkas logu nomaiņa;
  4. Apkures sistēmas renovācija;
  5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
  6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

 

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība "3A" 2021. gada 21. aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā , II kārta".  Būvuzraudzību objektā veiks SIA "Prokrial" un autoruzraudzību - SIA "Campaign".

 

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

  1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
  2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 833 023,04 euro, no tām 550 056,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 308 699,86 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta plānotais īstenošanas periods: no 2021. gada 20. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.