Saistošie noteikumi

Nr.

Saistošie noteikumi                                            

Publicēts

Saistītie dokumenti

19-10

 

25.04.2019.

Nr.5/3

"Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā"

“LV” Nr.155 (6494)

01.08.2019.

 

19-5

 

28.02.2019.

Nr.2/10

 

"Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam"  

  Dokumenti

(red.25.07.2019.)

19-2

 

31.01.2019.

Nr.1/5

“Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

“LV”Nr.36.

20.02.2019.

 

18-9

 

22.03.2018

Nr.18/9

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

“LV”Nr.110 (6196)

06.06.2018.

 

18-8

 

22.03.2018

Nr.4/1

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā

“LV” Nr.74 (6160).

13.04.2018. 

 Dokumenti

(red.22.03.2018.)

18-3

 

06.02.2018

Nr.2/4

"Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam"

 

 Dokumenti

(red.31.01.19.)

17-21

 

26.10.2017.

Nr.12/5

Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums

 

"LV" Nr.215.

(6042)

30.10.2017.

 

17-13

 

27.04.2017.

Nr.5/5

Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu

“LV” Nr.97 (5924)

18.05.2017.

 

17-12

 

27.04.2017.

Nr.5/4

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājās

“LV” Nr.101

24.05.2017.

(5928)

 Pielikums

17-8

 

27.04.2017.

Nr.5/4

Par Jelgavas pilsētas simboliku

“LV” Nr.76 (5903)
13.04.2017.

 Pielikums

17-3

 

09.02.2017.

Nr.2/3

"Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam"

 

 Dokumenti

(red.25.01.18.)

16-19

 

22.09.2016.

Nr.12/1

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administrācijas teritorijā

“LV” Nr.191

(5763)
03.10.2016.

 Dokumenti

(red.21.09.17.)

16-12

 

28.04.2016.

Nr.4/2

Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā

“LV” Nr.97

(5669)
20.05.2016.

 

16-8

 

18.02.2016.

Nr.2/4

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

“LV” Nr.43

(5615)
02.03.2016.

 

 

Pielikums

16-7

 

18.02.2016.

Nr.2/3

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

“LV” Nr.43

(5615)
02.03.2016.

 Dokumenti

(red.25.01.18.)

16-3

 

28.01.2016.

Nr.1/3

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

“LV” Nr.28

(5600)
10.02.2016.

 Dokumenti

(red.28.02.19.)

15-22

 

12.11.2015.

Nr.14/8

"Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm"

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

 Dokumenti

(red.22.02.18.)

 

15-20

 

12.11.2015.

Nr.14/6

"Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

 Dokumenti

(red.28.02.19.)

15-19

 

12.11.2015.

Nr.14/5

"Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

 Dokumenti

(red.23.05.19.)

15-18

 

12.11.2015.

Nr.14/4

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

“LV” 232

(5550)
26.11.2015.

 

15-2

 

29.01.2015.

Nr.2/2

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā

„LV” Nr.36

(5354)
20.02.2015.

 Dokumenti

(red.22.11.18.)

14-25

 

18.12.2014.

Nr.19/2

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

"LV" Nr.13

(5331)
20.01.2015.

 Dokumenti

(red.22.11.18.)

14-6

 

27.03.2014.

Nr.4/3

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

„LV” Nr.73

(5133)
11.04.2014.

 

13-57

 

19.12.2013.

Nr. 16/33

Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā

„LV” Nr.17

(5076)
24.01.2014.

 Dokumenti

(red.27.03.14.)

 

Pielikums

13-12

 

23.05.2013.

Nr.5/6

Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

„LV” Nr.128

(4934)

04.07.2013.

 Dokumenti

(red.23.08.18.)

13-3

 

31.01.2013.

Nr.1/3

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

„LV” Nr.32

(4838)

14.02.2013.

 Dokumenti

(red.27.03.14.)

12-32

 

20.12.2012.

Nr.17/6

Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

"LV" Nr.18

(4824)

25.01.2013.

 Dokumenti

(red.25.02.17.)

12-31

 

20.12.2012.

Nr.17/5

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā

„LV” Nr.29

(4835)

11.02.2013.

 

12-30

 

20.12.2012.

Nr.17/4

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.-2014.gadā

"LV" Nr.202

(4805)

27.12.2012.

 Dokumenti

(red.19.12.13.)

12-22

 

27.09.2012.

Nr.12/5

Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim

Nav jāpublicē

1.pielikums

 

2.pielikums

12-19

 

28.06.2012.

Nr.9/18

Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi

"LV" Nr.130

(4733)

17.08.2012.

 

12-15

 

24.05.2012.

Nr.8/1

Saistošie noteikumi par Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošanu un inženierbūvju uzturēšanu

"LV" Nr.109

(4712)

12.07.2012. 

 Dokumenti

(red.28.11.13.)

12-13

 

26.04.2012.

Nr.5/4

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā

"LV" Nr.86

(4689)

01.06.2012.

 

12-10

 

22.03.2012.

Nr.4/1

Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā

"LV" Nr.59

(4662)

17.04.2012.

 Dokumenti

(red.26.09.13.)

12-4

 

26.01.2012.

Nr. 2/8

Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās

"LV" Nr.26

(4629)

15.02.2012

 Dokumenti

(red.21.12.17.)

11-21

 

28.07.2011.

Nr.8/4

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība

"LV" Nr.258

(5318)

31.12.2014.

 Dokumenti

(red.22.09.16.)

11-14

 

28.04.2011.

Nr.5/3

Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi

"LV" Nr.94

(4492)

16.06.2011

 Dokumenti

(red.18.12.14.)

11-12

 

24.03.2011.

Nr.3/3

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

"LV" Nr.58

(4456)

13.04.2011

 Dokumenti

(red.23.03.18.)

10-16

 

23.09.2010.

Nr.11/2

Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā

"LV" Nr.163

14.10.2010.

 Dokumenti

(red.26.09.13.)

10-15

 

23.09.2010.

Nr. 11/1

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

"LV" Nr.177

09.11.2010.

 Dokumenti

(red.28.11.13.)

10-11

 

22.07.2010

Nr.9/5

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā

"LV" Nr.130

18.08.2010.

 

185

 

28.12.2007.

Nr.17/5

Par Jelgavas pašvaldības nodevām

"LV" Nr.23

12.02.2008.

 Dokumenti

(red.26.02.15.)

142

 

25.01.2007.

Nr.2/15

"Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību."

"LV" Nr.40

08.03.2007.

 Dokumenti

(red.26.09.13.)

113

 

05.01.2006.

Nr.1/3

Par saistošo noteikumu "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" apstiprināšanu

"LV" Nr.30

21.02.2006.

 

 

Pielikums

93

 

10.03.2005.

Nr.3/25

Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā

"LV" Nr.49 24.03.2005.

 Dokumenti

(red.26.09.13.)