Saistošie noteikumi Nr.13-57 "Par reklāmas un reklāmu objeku izvietošanu publiskās vietās vai vietās,kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā"