ISO sertifikācija

Integrētās vadības sistēmas dokumenti

2017.gada 1.martā Jelgavas pilsētas domes administrācijas Integrētās vadības sistēma tika pārsertificēta atbilstoši Eiropas standartiem ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” un ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai”.

 

Kopš 2005.gada tas ir 5 sertifikācijas cikls. Bureau Veritas tika izvēlēts par Jelgavas pilsētas domes administrācijas partneri sertifikācijas procesā. Pilsētas domes administrācijā ieviestā un uzturētā Integrētā vadības sistēma, tās pārskates process ir efektīvs un pilnībā atbilst ISO 9001:2015/ISO14001:2015 standartu prasībām. Organizācijas darbība un procesi atbilst sertificētajai sfērai, pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un vides normatīvajiem aktiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Integrētās vadības sistēmas politikaJelgavas pilsētas domes administrācijas darbs vides kvalitātes uzlabošanā

Jelgavas pilsētas pašvaldības sertifikāti

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 50001:2018

 

Energopārvaldības politika