Publicējamā informācija par kapitālsabiedrībām

 1. Kapitālsabiedrību saraksts, grupēts pēc nozares un lieluma kritērijiem.
   
  1. Kapitālsabiedrību saraksts, grupētas pēc nozares un pašvaldības līdzdalības lieluma procentos
   
 2. Screenshot (619).png

 

Screenshot (618).png

 

 1. Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums (Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 17.decembra lēmums Nr.15/1)
   
 2. Pašvaldības kapitālsabiedrību apstiprināti 2017.gada pārskati:

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

SIA "Jelgavas poliklīnika"

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1""

SIA "Jelgavas autobusu parks"

SIA "Jelgavas ūdens"

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

SIA "Zemgales EKO"

AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums"

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"

SIA "Zemgales olimpiskais centrs"

 1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis ir Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
   
  1. Ziņas par izmaksātajām dividendēm:

5.1. 2019.gada 15.martā pašvaldība saņēmusi SIA ”Jelgavas komunālie pakalpojumi” dividendes par 2017.gadu – 146.01 euro