Komitejas/komisijas

Jelgavas pilsētas pašvaldības pastāvīgo komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī un tās ir atklātas. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību, un komitejas sēdē piedalās tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.

 

Komiteju kompetenci un to darba organizēšanu nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums.

Komiteju darba kārtība

 

Finanšu komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no                        Foto

Andris Rāviņš

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6505.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6509.jpg

Gunārs

Kurlovičs

Latvijas Reģionu Apvienība

EKA_6498.png

Aigars Rublis

Jaunā Vienotība

EKA_6483.jpg

Andrejs Eihvalds

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

125472669_1029815030764171_8430272548412829415_n.jpg

Jurijs Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

Andrejs Pagors

Latvijas Krievu savienība

Andrejs Pagors2.jpg

Mārtiņš Daģis

Kustība "Par!"

Martins Dagis2.jpg

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

Vārds, uzvārds

Ievēlēts no

Foto

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Roberts Šlegelmilhs

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

slegelmilhs.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6514.jpg

Andrejs Eihvalds

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

125472669_1029815030764171_8430272548412829415_n.jpg

Inese Bandeniece

Zaļo un zemnieku savienība

Inese Bandeniece.jpg

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Uldis Dūmiņš

Kustība "Par!

Uldis Dumins2.jpg

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Roberts Šlegelmilhs

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

slegelmilhs.jpg

Andris Tomašūns

Jaunā Vienotība

Andris Tomasuns2.jpg

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Jurijs

Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6509.jpg

Mārtiņš Daģis

Kustība "Par!"

Martins Dagis2.jpg

Andrejs Eihvalds

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

125472669_1029815030764171_8430272548412829415_n.jpg

Ilze Priževoite

Zaļo un zemnieku savienība

Ilze Prizevoite2.jpg

 

Komisijas

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā darbojas sekojošas komisijas:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija

 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvā komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisija

Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisija

Jelgavas valstspilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvā komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padome

Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu  un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisija

Pašvaldības līdzfinansējuma  piešķiršanas izvērtēšanas komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" kustamās mantas novērtēšanas komisija

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisija

Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem"nolikuma apstiprināšana un komisija

 

Informācija par iespēju piedalīties komisijas sēdēs pieejama pa tālruni 63005538 vai e-pastu dome@dome.jelgava.lv