Komitejas/komisijas

Jelgavas pilsētas pašvaldības pastāvīgo komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī un tās ir atklātas. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību, un komitejas sēdē piedalās tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.

 

Komiteju kompetenci un to darba organizēšanu nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums.

Komiteju darba kārtība

 

Finanšu komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no                        Foto

Andris Rāviņš

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6505.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6509.jpg

Gunārs

Kurlovičs

Latvijas Reģionu Apvienība

EKA_6498.png

Sergejs

Stoļarovs

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6476.jpg

Ivars

Jakovels

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6469.jpg

Inese

Bandeniece

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6495.jpg

Aigars

Rublis

Vienotība

EKA_6483.jpg

Jurijs

Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

Vārds, uzvārds

Ievēlēts no

Foto

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Dace Olte

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6486.jpg

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6514.jpg

Ivars

Jakovels

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6469.jpg

Lauris

Zīverts

Politiskā partija "KPV LV"

EKA_6516.jpg

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Rita

Vectirāne

Zaļo un zemnieku

savienība

EKA_6514.jpg

Roberts

Šlegelmilhs

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

roberts_slegelmilhs.jpg

Mintauts

Buškevics

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6463.jpg

Inese

Bandeniece

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6495.jpg

Sergejs

Stoļarovs

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6476.jpg

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja

Vārds, uzvārds Ievēlēts no Foto

Jurijs

Strods

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" -

"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

EKA_6502.jpg

Vilis

Ļevčenoks

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6509.jpg

Andrejs

Garančs

Zaļo un zemnieku savienība

EKA_6465.jpg

Andrejs

Eihvalds

Sociāldemokrātiskā partija

"Saskaņa"

EKA_6477.jpg

Aigars

Rublis

Vienotība

EKA_6483.jpg

 

Komisijas

 

Jelgavas pilsētas domē darbojas sekojošas komisijas:

Vēlēšanu komisija

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija

Administratīvā komisija

Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija

Estētikas komisija

Zemes lietu komisija

Sporta komisija

Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Izsoles komisija

Sabiedrības integrācijas komisija

Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisija

Dzīvokļu komisija

Satiksmes kustības drošības komisija

Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Sociālo lietu konsultatīvā komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome

Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisija

Pašvaldības kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisija

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" kustamās mantas novērtēšanas komisija

Jelgavas pilsētas rakšanas darbu komisija

Jelgavas sadarbības civilās aizsardzības komisija

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisija

Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisija

 

Medību koordinācijas komisija

 

Informācija par iespēju piedalīties komisijas sēdēs pieejama pa tālruni 63005538 vai e-pastu dome@dome.jelgava.lv