Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Attālinātajās Jelgavas pilsētas domes sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vismaz vienu darba dienu pirms kārtējās domes sēdes.

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 13. jūlijā pulksten 15.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmumā Nr.14/8 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana"
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte"" vadītāja iecelšana amatā

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 13. jūlijā pulksten 16.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2. Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14. jūlijā pulksten 13.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.13/1 "Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana"
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.____ "grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"" izdošana

 

Finanšu komitejas sēde 14. jūlijā pulksten 15.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Kohēzijas fonda projekta "Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā" īstenošanai
4. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai
5. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta" īstenošanai
6. Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam "Miera ielas posma no tilta pār Platones upi līdz Aizsargu ielai un Aizsargu ielas seguma atjaunošana"
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.13/1 "Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana"
8. Dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā 68-54, Jelgavā, atsavināšana
9. Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-3, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
10. Apbūvēta zemesgabala Staļģenes ielā 69, Jelgavā, atsavināšana
11. Zemes starpgabala Laimas ielā 20A, Jelgavā, atsavināšana
12. Zemes starpgabalu Rīgas ielā 2B un Rīgas ielā 2C, Jelgavā,
atsavināšana