Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas oktobrī:

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas kopīgā sēde 15. oktobrī pulksten 16.00

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 16. oktobrī pulksten 9.00

 
Finanšu komitejas sēde 16. oktobrī pulksten 15.00
 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas kopīgā sēde 15. oktobrī pulksten 16.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam"" izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" izdošana
3. Grozījumi "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" nolikumā
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu viena izglītojamā un audzēkņa izmaksu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem apstiprināšana
5. Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 16. oktobrī pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam"" izdošana
2. Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.1/13 "Jelgavas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana"
4. Informācija

 

Finanšu komitejas sēde 16. oktobrī pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam"" izdošana
2. Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā" iesnieguma iesniegšana
3. Projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā" iesnieguma iesniegšana
4. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/14 "Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana"
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.16/4 "Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana"
7. Dzīvokļa īpašuma Lediņu ceļā 18-3, Jelgavā, atsavināšana
8. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 1-26, Jelgavā, atsavināšana
9. Apbūvēta zemesgabala Salnas ielā 8, Jelgavā, atsavināšana
10. Apbūvēta zemesgabala Tērvetes ielā 132, Jelgavā, atsavināšana
11. Zemes starpgabala Loka maģistrālē 1D, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
14. Piekrišana pārņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Pērnavas ielā 2-59, Jelgavā
15. Informācija