Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 16. augustā pulksten 15.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Projekta "Atbalsts jaunatnes politikai Jelgavā" iesnieguma iesniegšana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022.gadam grozījumu apstiprināšana
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
9. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 16. augustā pulksten 16.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.__"Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.__"Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.__"Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.21-20 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.__"Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-22 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm"" izdošana
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.22-18 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība" precizēšana
6. Projekta "Atbalsts jaunatnes politikai Jelgavā" iesnieguma iesniegšana
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022.gadam grozījumu apstiprināšana
8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022.gadam grozījumu apstiprināšana