Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas decembrī:

 

Komiteju kopīgā sēde 30.decembrī pulksten 9.00

Komiteju kopīgā sēde 30.decembrī pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2019.gada 19.marta lēmuma Nr.4/7 "Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2019.gadam" pielikumā
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Zemgales INFO" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" pamatbudžeta un speciālā budžeta Resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
9. Informācija