Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas augustā:

 

Finanšu komitejas sēde - 14. augustā pulksten 15.00.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.______ “Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu sporta laukumos” izdošana
2. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kutamo mantu
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/14 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojekts (piebūve), I un III kārta” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumu apstiprināšana
5. Informācija