Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 15. novembrī pulksten 15.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes dibināšana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšana amatā
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja iecelšana amatā
4. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/41 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas sastāva apstiprināšana"
5. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/36 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšana"
6. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 27. februāra lēmumā Nr.3/3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana"
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" pamatbudžeta un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
9. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
10. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas bibliotēka" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
13. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
14. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 15. novembrī pulksten 16.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana
3. L.M. iesnieguma izskatīšana
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022.gadam grozījumu apstiprināšana
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022.gadam grozījumu apstiprināšana

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16. novembrī pulksten 14.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
2. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana

Finanšu komitejas sēde 16. novembrī pulksten 15.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums"" izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" izveidošana
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka atbrīvošana no amata
4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" nolikuma apstiprināšana
5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" vadītāja atbrīvošana no amata
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" vadītāja iecelšana amatā
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgas iestādes "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" izveidošana
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 8. jūlija lēmumā Nr.8/1 "Par dalību projektā "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās""
9. Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo""
10. Apbūvēta zemesgabala Celtnieku ielā 31, Jelgavā atsavināšana
11. Apbūvēta zemesgabala Druvu ielā 5, Jelgavā atsavināšana
12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
13. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana
14. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2022. gadam grozījumu apstiprināšana