(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 29.03.2019. plkst.13.00.

 

1. pielikums -  Dambja ielas 22 shēma

2. pielikums - pieteikums

3. pielikums - finanšu piedāvājums4. pielikums - nomas līgums

5. pielikums - Dambja ielas 22 izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

 

Rezultāti