Konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2, Jelgavā” izsludināšana

Jelgavas pilsētas pašvaldība izludina konkursu “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2, Jelgavā” par apbūves tiesības piešķiršanu zemes gabala Zālītes ielā 2, Jelgavā, daļai 15000 m2 platībā, kura tiks precizēta pēc uzmērīšanas dabā, krematorijas – sēru nama, kolumbārija un to funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecībai.

 

Iepazīties ar konkursa noteikumiem var pievinotajos dokumentos vai Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522).

 

Konkursa piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 1.februārim, plkst.1430, Jelgavas pilsētas domē Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst. 0800 līdz 1900, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 0800 līdz 1700 un piektdienās no plkst. 0800 līdz 1430.

 

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2