Paziņojums par izsoles „Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā nomas tiesību izsole” (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu. REZULTĀTI

Izsole izbeigta, jo publikācijā norādītajā pieteikuma iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) nomas tiesību izsoli.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 25.05.2018. plkst.12.30

 

Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005508.

 

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6