Rezultāti - Paziņojums par izsoles "Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole" izsludināšanu

Par Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma, bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 

Izsoles rezultāti: Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi IK "SALDĀ PIETURA" reģ.Nr.52102042861, iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām, līdz ar to IK "SALDĀ PIETURA" tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma, bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar IK "SALDĀ PIETURA".

 

 

Paziņojums par izsoles "Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma, bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsole" izsludināšanu.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2023.gada 13. februāra  plkst. 13:30, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Piedāvājumu var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:30, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522. Organizatorisku jautājumu gadījumā - kontakttālrunis 63005568.

 

Izsoles noteikumi

Shēma

Nomas līgums

Pieteikuma veidlapa

Finanšu piedāvājums