Rezultāti - Paziņojums par izsoles "Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole" izsludināšanu

Par Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai - vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 

Izsoles rezultāti: Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA "COFFEE ADDRESS" reģ.Nr.40003174017, iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām, līdz ar to SIA "COFFEE ADDRESS"  tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai - vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA "COFFEE ADDRESS".

 

 

Paziņojums par izsoles "Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3 ) īstermiņa nomas tiesību izsole" izsludināšanu.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2023.gada 13. februāra  pulksten 13.10.

 

Piedāvājumu var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.30, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522. Organizatorisku jautājumu gadījumā - kontakttālrunis 63005568.

 

Pieteikums 

Shēma

Finanšu piedāvājums

Nomas līgums

Izsoles noteikumi