Paziņojums par konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā” izsludināšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu par apbūves tiesības piešķiršanu zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 10.11.2019. plkst.12.00.

 

Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba dienu - pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā.

 

Jautājumu (-s) par konkursu līdz 2019.gada 4.novembrim dalībnieks var nosūtīt elektroniski uz e-pastu komisijas sekretārei, oriģinālu nosūtot pa pastu, adresējot Komisijas priekšsēdētājam.

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Anita Straume.

Tālrunis 63005583; 63005493, e-pasts: anita.straume@dome.jelgava.lv.

 

Konkursa nolikums