Jelgavas 4. vidusskola aicina darbā skolotājus(-as)

Uz pilnu slodzi:
matemātikas (pamatskolā); sākumskolas; fizikas (pamatskolā); mūzikas (pamatskolā); bioloģijas (vidusskolā), mājturības (zēniem) (pamatskolā).

 

Uz pusslodzi:
ķīmijas (pamatskolā), angļu valodas (pamatskolā), informātikas (vidusskolā), tehnoloģijas (pamatskolā).

 

Darba pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
 • iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājam:

 • slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
 • radošu, atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju iesaistīties projektā "PuMPuRS";
 • mēnešalgu no 750 EUR.

 

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci, iesniegt skolā Akmeņu ielā 1, Jelgavā, LV-3004, vai nosūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63029555.