Jelgavas Centra pamatskola aicina darbā skolotājus(-as)

Uz pilnu slodzi:
pirmsskolas; latviešu valodas un literatūras; angļu valodas; matemātikas.

 

Uz nepilnu slodzi:
fizikas; informātikas/datorikas; inženierzinību.

 

Darba pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājam:

 • pilnu/nepilnu slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • radošu, atsaucīgu kolektīvu;
 • labiekārtotu, mūsdienīgu darba vidi;
 • iespēju iesaistīties projektā "PuMPuRS";
 • mēnešalgu no 750 EUR.

 

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci, iesniegt skolā Uzvaras ielā 10, Jelgavā, LV-3001, vai pa e-pastu jcp@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63021073.