Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa (2 vakances, katra uz 5 gadiem) amata vietu.

 

Galvenie pienākumi noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.

 

Prasības:

  • atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām un:
  • bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi;
  • darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
  • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • pamatiemaņas darbā ar datortehniku ("Word", "Exel", internets).

 

Pieteikuma dokumenti:

  • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
  • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
  • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

 

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 118. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa amata konkursam" līdz 2021. gada 22. janvārim (ieskaitot) vai pa e-pastu marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām 63084415.

 

Amats klasificēts 45. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1184 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - kandidātu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.