Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).
 
Galvenie pienākumi:
 1. Veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
 2. Izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
 3. Pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
 4. Sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem.
 
Prasības pretendentam:
 1. Augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs; 
 2. 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
 3. Zināšanas administratīvajās un/vai pašvaldību tiesībās;
 4. Prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
 
Pieteikuma dokumenti:
 1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu; 
 2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas
Dokumenti iesūtāmi elektroniski pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2021. gada 16. aprīlim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005590, e-pasts: gunta.arnite@dome.jelgava.lv.
 
Amats klasificēts 21. amata saimes VA līmenī (12. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1390,00 euro. 
 
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.