Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānošanas sektora Telpiskās attīstības plānotāja amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānošanas sektora Telpiskās attīstības plānotāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie pienākumi:

 1. Piedalīties pilsētas stratēģiskās un telpiskās attīstības plānošanā, līdzdarbojoties pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, t.sk. investīciju plāna, izstrādē, aktualizēšanā un īstenošanas uzraudzībā;
 2. Piedalīties pilsētas stratēģisko nozaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 3. Sagatavot ar pilsētas teritorijas attīstības plānošanu un investīciju piesaisti saistītus Jelgavas pilsētas domes lēmumu projektus, prezentācijas, informatīvus materiālus;
 4. Sadarboties ar citu pašvaldību, nacionālā un reģionālā līmeņa plānotājiem, dažādām institūcijām (ārzemju, valsts, pašvaldību, nevalstiskajām, u.c.) un uzņēmējiem pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanai un investīciju piesaistei;
 5. Pašvaldības noteiktā kārtībā nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu, gatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem jautājumos, kas saistīti ar teritorijas attīstības plānotāja darba funkcijām.

 

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība teritorijas plānošanā, ģeogrāfijā ar specializāciju teritoriālplānošanā, inženierzinātnēs vai citā darba pienākumiem atbilstošā specialitātē;
 2. Amata kompetencei atbilstoša profesionālā pieredze teritorijas plānošanas jomā, pieredze pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 3. Padziļinātas normatīvo aktu, kas saistīti ar teritorijas attīstības plānošanu, zināšanas;
 4. Teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas amata pienākumu pildīšanai;
 5. Prasme noformēt lietišķās sarakstes dokumentāciju;
 6. Informācijas izklāsta, plānošanas un prezentēšanas prasmes, argumentācijas spējas;
 7. Labas organizatoriskās un sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību
 8. Precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 9. Datorprogrammu lietotājprasmes (tai skaitā MS Excel, Word, PowerPoint), pieredze darbā ar biroja tehniku, Internet pārlūkiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

 1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā

Dokumenti iesūtāmi elektroniski pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv  līdz 2021. gada 31. martam (ieskaitot) ar norādi  "Telpiskās attīstības plānotāja amata konkursam". Tālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 51. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1263,00 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.