Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieka - Infrastruktūras projektu pārraudzības sektora vadītāja amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieka - Infrastruktūras projektu pārraudzības sektora vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).
 
Galvenie pienākumi:
 1. Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt sektora darbu;
 2. Veikt pašvaldības investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādes organizēšanu un to īstenošanas uzraudzību;
 3. Organizēt būvprojekta izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un citu ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumu tehniskās dokumentācijas  sagatavošanu;
 4. Konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs,   nodrošinot pašvaldības interešu pārstāvniecību.
 
Prasības pretendentam:
 1. Augstākā izglītība būvniecības jomā;
 2. 3 gadu profesionālā darba pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 3. Vēlama pieredze darbā ar būves informācijas modelēšanu (BIM);
 4. Būvniecības nozares normatīvo aktu, standartu un būvniecības procesu pārzināšana;
 5. Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā;
 6. Prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
 7. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un analizēt liela apjoma informāciju;
 8. Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 9. Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, Microstation).
 
Pieteikuma dokumenti:
 1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Dokumenti iesūtāmi elektroniski pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv  līdz 2021. gada 23. aprīlim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: anna.vevere@dome.jelgava.lv.

 
Amats klasificēts 20. amata saimes V līmenī (13. mēnešalgu grupa), ar mēnešalgu 1700 euro.
 
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.