Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Audita pārvaldes auditora amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku)

 

 Galvenie pienākumi:

  • veikt auditus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrībās ar pašvaldības kapitāla daļu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienībās saskaņā ar apstiprināto auditu gada plānu,
  • sagatavot novērtējumus par auditējamo sistēmu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, finanšu uzskaites un citas informācijas pietiekamību un ticamību, resursu lietderīgu izmantošanu un iekšējās kontroles darbības efektivitāti,
  • apkopot auditu rezultātus un sniegt ieteikumus auditējamo vienību darbības uzlabošanai un konstatēto neatbilstību novēršanai.

 

Prasības pretendentam:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikas vai finanšu jomā,
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ekonomikas vai finanšu jomā,
  • darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās tiks uzskatīta kā priekšrocība,
  • izpratne par grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

  • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu,
  • dzīves gaitas apraksts (CV),
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumenti iesniedzami slēgtā aploksnē ar norādi “Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Audita pārvaldes auditora amata konkursam” līdz 2019.gada 4.jūnijam (ieskaitot) Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā vai sūtot uz e-pastu: dace.ebere@dome.jelgava.lv.

 

Uzziņām: tālrunis: 63005581, e-pasts: indra.lazdina@dome.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 15. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1260 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.