Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 

Galvenie pienākumi:

  • sagatavot tehnisko specifikāciju būvprojekta izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem,
  • izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām,
  • konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot pašvaldības interešu pārstāvniecību.

 

Prasības pretendentam:

  •  profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā (var būt arī pēdējā kursa students),
  • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus, kā arī strādāt komandā,
  • praksme izteikt un argumentēt savu viedokli,
  • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, Microstation).

 

Pieteikuma dokumenti:

  • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu,
  • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV),
  • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.

 

Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata konkursam" vai sūtot uz e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2020.gada 25.maijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005569, 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1263,00 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.